1. Udělujete tímto souhlas společnosti Symphera s.r.o., se sídlem: U Potoka 26, 252 65 Tursko, Praha – Západ, IČ: 28361296, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 136102 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“) zpracovávala Vaše osobní údaje, které ji poskytnete v rámci vyplnění dotazníku zasílaného společností.
 2. Pro případ, že by v rámci odpovědí v dotazníku došlo ke zpracování zvláštní kategorie osobních údajů, udělujete tímto společnosti s takovým zpracováním svůj výslovný souhlas v souladu s ust. čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení.
 3. Osobní údaje uvedené v odpovědích v dotazníku je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a budou zpracovány za účelem vyhodnocení odpovědí z dotazníku tak, aby mohly být zlepšeny služby poskytované zákazníkům Správce. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let.
 4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
 5. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@agilerace.cz
 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.